VESDA zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach

Detektor Vesda w odmianie LaserPLUS jest podstawowym produktem w rodzinie Vesda. System VESDA to budowa modułowa. VESDA jest aktywnym systemem detekcji dymu, który w sposób ciągły pobiera do analizy powietrze ze strefy pożarowej w celu stwierdzenia obecności dymu. Powyższe wymagania spełnia bez wątpienia system VESDA. VESDA zapewnia skuteczne działanie w każdych warunkach. Ponadto dzięki aktywnemu pobieraniu powietrza do analizy, system taki zapewnia wyższą skuteczność wykrywania dymu w niskim stężeniu niż czujki konwencjonalne. Vesda LaserFOCUS umożliwia rozbudowaną konfigurację i pozwala na szybką i bezproblemową instalację. System jest w stanie wykryć zarzewie ognia jeszcze w bardzo wczesnej fazie przez. Dzięki unikalnym właściwościom system VESDA możemy stosować tam, gdzie szczególne wymagania i trudne warunki wykluczają zamontowanie konwencjonalnego systemu przeciwpożarowego. System stale kompensuje zadymienie w obszarze chronionym w celu uniknięcia fałszywych alarmów. Moduły te dają możliwość rozszerzenia pracy urządzeń VESDA dając zintegrowany system wykrawania dymu, gazu czy monitorowanie środowiska. VESDA LaserFOCUS jest to detektor do bardzo wczesnej detekcji dymu, zaprojektowany, by chronić niewielkie powierzchnie. Punkty ssące systemu VESDA są często zlokalizowane w miejscach, gdzie umieszczone zostałyby konwencjonalne czujki pożarowe. VESDA LaserFOCUS jest pierwszym ssącym systemem wczesnej detekcji dymu wykorzystującym ultradźwiękowy system monitoringu przepływu powietrza. Systemy VESDA chronią na całym świecie miliony inwestycji, których funkcjonowanie i bezpieczeństwo zapewnia nasz system. Praca w sieci pozwala programować parametry wszystkich urządzeń pracujących w sieci z jednego miejsca oraz optymalnie konfigurować system VESDA. Zapewnia to skuteczne działanie systemu VESDA w każdych warunkach - od bardzo intensywnej wymiany powietrza, aż po jej brak. Vesda LaserCOMPACT posiada trzy dowolnie konfigurowalne progi alarmowe. Vesda LaserSCANNER posiada cztery dowolnie programowalne progi alarmowe, indywidualne dla każdej rury ssącej. Do zasysania powietrza służy zintegrowana pompa ssąca, dzięki której system nie jest zależny od obecności w pobliżu detektora prądów powietrza, mogących dostarczyć do niego cząstki dymu. Detektory VESDA są dostępne w różnych wersjach, aby zapewnić funkcjonalność w wielu obiektach, gałęziach przemysłu i przy różnych zastosowaniach. System ten jest odporny na zmiany temperatury powietrza, zmiany ciśnienia oraz zanieczyszczenia. Detektor Vesda w odmianie LaserCompact zapewnia efektywną ochronę niewielkim kosztem. Przy sprecyzowanych parametrach obszaru, w którym zastosowany będzie system wczesnej detekcji dymu VESDA, zasadne jest określenie parametrów detektora, jakie będą dla tej aplikacji niezbędne.